เครื่องหยอดข้าว

Info Download Comment Share

By winwinperfect on Howto

Published at 2013/01/03 and 100516 views

facebook, perfect

Description
เป็นเครื่องหยอดข้าวงอกเพื่อจัดระเบียบข้าวในการดูแลและจัดการพร้อมทั้งสามารถลดการใช้ เมล็ดพันธุ์ข้าว ใช้เมล็ดพันธ์อยู่ที่ 6-15 กิโลกรัมต่อไร่ สอบถามเพิ่มเติม www.facebook.com/winwin.perfect หรือ ติดต่อพี่ปั๊ก 0894486912